måndag 30 november 2009

"Motion påverkar kroppen på en mängd olika sätt.
Studier har pekat på bl.a. förbättrad sömn, bättre immunförsvar, lägre risk för sjukdomar som depression och demens, starkare skelett och bättre förmåga att reglera blodtryck och blodsocker.

Dessutom frisätts olika tillväxtfaktorer i hjärnan som leder till fler blodkärl.
Cellernas kraftverk, mitokondrierna, blir fler i de delar av hjärnan som bl.a. styr rumslig uppfattning och logiskt tänkande."

Bra va?! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar